Opolskie Centrum Rozwoju Regionalnego w Opolu
Ul. Krakowska 38
Tel. 77 403 36 00 (opłata wg. taryfy operatora)

Dysponuje na lata 2018 -2021 środkami przeznaczonymi na dofinansowanie kursów zawodowych w tym praw jazdy i kwalifikacji oraz szkoleń okresowych kierowców zawodowych. Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorstwa lub osoby prowadzące działalność gospodarczą, wg kryteriów z poniższej strony www.

Potrzebne informacje znajdują się na stronie OCRG: www.ocrg.opolskie.pl

Wybieramy Menu -> Projekty

W tej zakładce znajdują się niezbędne informacje, kto na co i ile może otrzymać dofinansowania, wraz z wymaganymi dokumentami.

Niezbędne informacje znajdują się również na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl