Kategoria C

uprawnia do kierowania:

  •  pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  •  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
  • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej.

Minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii C wynosi 21 lat.

Jednakże i tu uwaga, jeżeli nie masz jeszcze wymaganego wieku (21 lat) możesz prowadzić pojazdy objęte kat. C, będąc młodszym pod warunkiem, że uzyskałeś kwalifikację wstępną wtedy minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C wynosi 18 lat.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym kat C, może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, tj.; 21 lat.