Dotyczą kierowców, którzy posiadają prawo jazdy:

 • kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane po dniu 10 września 2008 r.;
 • kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane po dniu 10 września 2009 r.

Kwalifikacje wstępna przewozu osób dotyczy kierowców w wieku od 21 do 23 lat i obejmuje 280 godzin. Uprawnia do wykonywania przewozów drogowych pojazdami kat D1,D, D1+E, D+E.

Kwalifikacja wstępna przewozu rzeczy dotyczy kierowców w wieku od 18 do 21 lat i obejmuje 280 godzin. Uprawnia do wykonywania przewozów drogowych pojazdami kat C1,C, C1+E, C+E.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu osób dotyczy kierowców w wieku: powyżej 23 lat i obejmuje 140 godz. Uprawnia do wykonywania przewozów drogowych pojazdami kat D1,D, D1+E, D+E.

Lub kierowców w wieku od 21 do 23 lat i uprawnia do wykonywania przewozów drogowych pojazdami kat D1, D1+E w przewozach regularnych do 50 km.
Kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu rzeczy dotyczy osób w wieku powyżej 21 lat i obejmuje 140 godz. Uprawnia do wykonywania przewozów drogowych pojazdami kat C1,C, C1+E, C+E.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przewozu osób dotyczy kierowców, którzy uzyskani uprzednio kwalifikację wstępną przewozu rzeczy i uprawnia do wykonywania przewozów drogowych pojazdami kat C1,C, C1+E, C+E.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przewozu rzeczy dotyczy kierowców, którzy uzyskani uprzednio kwalifikację wstępną przewozu osób i uprawnia do wykonywania przewozów drogowych pojazdami kat D1,D, D1+E, D+E.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona przewozu osób dotyczy kierowców, którzy uzyskani uprzednio kwalifikację wstępną przyspieszoną przewozu rzeczy i uprawnia do wykonywania przewozów drogowych pojazdami kat C1,C, C1+E, C+E.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona przewozu rzeczy dotyczy kierowców, którzy uzyskani uprzednio kwalifikację wstępną przyspieszoną przewozu osób i uprawnia do wykonywania przewozów drogowych pojazdami kat D1,D, D1+E, D+E.


W ramach kwalifikacji wstępnych i szkoleń okresowych kursanci mają możliwość:

 • zapoznania się z budową i zasadami działania tachografów, dzięki posiadanemu przez nas punktowi legalizacji tachografów,
 • uczestnictwa w wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez praktyków z zakresu obsługi urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców (tachografów analogowych oraz cyfrowych przy wykorzystaniu walizek szkoleniowych),
 • uczestnictwa w ćwiczeniach i wykładach prowadzonych przez inspektorów ITD , na których kursanci dowiadują się wielu niezbędnych informacji z zakresu czasu pracy kierowcy oraz kontroli na drogach,
 • szkolenia na nowoczesnych pojazdach spełniających wszystkie wymagania prawe,
 • szkolenia w warunkach specjalnych na płycie w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy.

Szkolenia przeprowadzamy w naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców, przy ul. Rodziewiczówny 1 w Opolu, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia wydany przez Wojewodę Opolskiego. Szkolenia realizujemy w oparciu o obowiązujące przepisy w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Zajęcia odbywają się pod nadzorem:

 • wykładowców posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzonych przez siebie zajęć,
 • instruktorów nauki jazdy, którzy w odróżnieniu od konkurencji posiadają długoletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pojazdów w zakresach kategorii, w ramach których szkolą, (kierowcy autobusu oraz samochodów ciężarowych),
 • instruktorów Inspekcji Transportu Drogowego, przekazujących kursantom niezbędne i przydatne informacje w zawodzie kierowcy.

Zajęcia teoretyczne organizujemy w formach:

 • wykładów, ćwiczeń, seminariów przy wykorzystaniu urządzeń służących do prezentacji multimedialnych,
 • e-learningu przy wykorzystaniu nowoczesnego i certyfikowanego oprogramowania komputerowego.
 • Cennik

  Nazwa kursuCena brutto
  Kwalifikacja wstępna przyspieszona2.900 zł
  Kwalifikacja wstępna6.000 zł
  Kwalifikacja wstępna uzupełniająca1.900 zł
  Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca1.300 zł
 • Galeria