Kategoria D

uprawnia do kierowania:

  • autobusem,
  • zespołem pojazdów złożonym z autobusu oraz z przyczepy lekkiej, tj. do 750 kg,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
  • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej.

Minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii D wynosi 24 lata.

Jednakże i tu uwaga, jeżeli nie masz jeszcze wymaganego wieku (24 lat) możesz prowadzić pojazdy objęte kat. D, pod warunkiem, że uzyskałeś kwalifikację wstępną wtedy minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D wynosi 21 lat, a jeżeli uzyskałeś kwalifikację wstępną przyspieszoną minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D wynosi 23 lata lub 21 lat, z tym że w wieku od 21 do 23 lat, taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym kat D, może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, tj.; 24 lata.