Kategoria B

uprawnia do kierowania:

  •  pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  •  zespołem pojazdów złożonych z pojazdu, o którym mowa wyżej, oraz z przyczepy lekkiej,
  •  zespołem pojazdów złożonych z pojazdu, o którym mowa w pozycji pierwszej, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg,
  •  pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM (motorower, czterokołowiec lekki).

Minimalny wiek do kierowania pojazdami na kategorii B wynosi 18 lat.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem objętymi kat. B, może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku 18 lat.

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Pisemna zgoda do pobrania w zakładce – materiały do pobrania.

Pobierz cennik dla kategorii B