Kategoria B

Od 1 marca 2019r. wszystkim naszym kursantom kat. B oferujemy pół godziny jazdy na placu manewrowym w opolskim WORD-zie.

uprawnia do kierowania:

 •  pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 •  zespołem pojazdów złożonych z pojazdu, o którym mowa wyżej, oraz z przyczepy lekkiej,
 •  zespołem pojazdów złożonych z pojazdu, o którym mowa w pozycji pierwszej, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg,
 •  pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM (motorower, czterokołowiec lekki).

Minimalny wiek do kierowania pojazdami na kategorii B wynosi 18 lat.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem objętymi kat. B, może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku 18 lat.

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Pisemna zgoda do pobrania w zakładce – materiały do pobrania.

 • Cennik

  Nazwa kursuCena brutto

  Kurs prawa jazdy kategorii B *
  nowe Renault Clio takie samo jak w WORD Opole

  1500 zł

  Kurs prawa jazdy kategorii B bez teorii **
  nowe Renault Clio takie samo jak w WORD Opole

  1400 zł

  Dodatkowa godzina jazd praktycznych kategoria B

  60 zł

* Teoria w domu. Możliwość zrobienia kursu metodą e-learningową, zapraszamy

** Możliwość zakupu materiałów szkoleniowych w ośrodku, zapraszamy