Do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym, jest uprawniona osoba, która posiada ważne zaświadczenie ADR.

Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która:

 1. ukończyła 21 lat,
 2. spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;
 3. ukończyła odpowiedni kurs ADR:
  1. początkowy, jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy,
  2. doskonalący – jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR;
 4. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący.

Przeprowadzamy kursy ADR początkowe oraz specjalistyczne.

 1. szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – czas trwania 24 godziny,
 2. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – czas trwania 16 godzin,
 3. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – czas trwania 8 godzin,
 4. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7– czas trwania 8 godzin,

W ramach kursu ADR doskonalącego przeprowadzamy:

 1. szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – czas trwania 16 godzin,
 2. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – czas trwania 8 godzin,
 3. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – czas trwania 5 godzin,
 4. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – czas trwania 5 godzin,

Kursy ADR kończą się egzaminem pisemnym przeprowadzanym w naszym Ośrodku przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

 • Cennik

  Nazwa kursuRodzaj kursuCena brutto
  Materiały niebezpieczne ADRpodstawowy500 zł
  Materiały niebezpieczne ADR, cysternyspecjalistyczny300 zł