• Kategoria B uprawnia do kierowania:  pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,  zespołem pojazdów złożonych z pojazdu, o którym mowa wyżej, oraz z przyczepy lekkiej,  zespołem pojazdów złożonych z pojazdu, o którym mowa w pozycji pierwszej, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita [...]
  • Kategoria C uprawnia do kierowania:  pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej. Minimalny wiek do kierowania pojazdami [...]
  • Kategoria C+E uprawnia do kierowania: pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii C, łącznie z przyczepą (przyczepami), bez ograniczeń dmc, zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E, zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami). Dodatkowo mając prawo jazdy kat. D, C, C+E otrzymuje się automatycznie kat. D+E. [...]
  • Kategoria D uprawnia do kierowania: autobusem, zespołem pojazdów złożonym z autobusu oraz z przyczepy lekkiej, tj. do 750 kg, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej. Minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii D wynosi 24 lata. Jednakże i tu uwaga, [...]
  • Kategoria D+E uprawnia do kierowania: pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii D, łącznie z przyczepą (przyczepami), zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E, przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t, zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami). Minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi [...]
  • Do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym, jest uprawniona osoba, która posiada ważne zaświadczenie ADR. Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która: ukończyła 21 lat, spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy; ukończyła odpowiedni kurs ADR: początkowy, jeżeli ubiega się o wydanie [...]
  • Dotyczą kierowców, którzy posiadają prawo jazdy: kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane po dniu 10 września 2008 r.; kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane po dniu 10 września 2009 r. Kwalifikacje wstępna przewozu osób dotyczy kierowców w wieku od 21 do 23 lat i obejmuje 280 godzin. Uprawnia do wykonywania przewozów drogowych pojazdami kat D1,D, [...]
  • Szkolenie okresowe (dawniej kurs przewozu osób lub rzeczy) obejmuje 35 godzin zajęć w ramach 5 modułów po 7 godzin wykładów. I dotyczy kierowców, którzy posiadają prawo jazdy: kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane do dnia 10 września 2008 r.; kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009 r. Szkolenia przeprowadzamy w [...]